Home » »

Hỗ trợ kê khai (HTKK) v3.8.0 đáp ứng thay đổi mục lục ngân sách theo thông tư số 300/2016/TT-BTC

Written By thu vien hubt on Tuesday, November 14, 2017 | 1:10 AM


Ngày 10/11/2017, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Kê khai mã vạch 2 chiều (HTKK) phiên bản 3.4.8, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2 đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

Xem và Subscribe tại đây:0 comments:

Post a Comment