Home » »

Tắt chức năng tự động cập nhật trong Windows 10

Written By thu vien hubt on Wednesday, June 22, 2016 | 8:52 PM


Windows 10 cho phép tự động cập nhật bản vá lỗi, giúp máy tính hoạt động ổn định. Tuy nhiên, thời gian download bản vá lỗi khá lâu và có thể một số chương trình không chạy được (do không tương thích). Bạn có thể tắt chức năng này đi.

Subscribe:
https://www.youtube.com/tinhocHD

Bạn có thể xem thêm nhiều video tại:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLglcznc5KJctUWcuebUHu9q27utpzZxk4
Khám phá Windows 10:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLglcznc5KJcuJA3oXHS7cTvsUdTqFuXxP
Thủ thuật YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLglcznc5KJcsaGgoe_LSY0OYkVHmWtgO9
Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013 & 2016:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLglcznc5KJcsc94arJh85GLyXmggUvLiq
Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013 & 2016:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLglcznc5KJcu8MNm6RSdg8QHDV10mV60Z

0 comments:

Post a Comment