Home » »

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus 16.0.4229.1021 RTM Escrow

Written By thu vien hubt on Friday, May 13, 2016 | 1:03 AM


Operating System: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, or Windows Server 2012

Thành phần của gói phần mềm:
Microsoft Office Professional Plus 2016
Microsoft Access 2016
Microsoft Excel 2016
Microsoft InfoPath 2016
Microsoft OneDrive cho doanh nghiệp trong năm 2016
Microsoft OneNote 2016,
Microsoft Outlook 2016, Microsoft PowerPoint 2016,
Microsoft Publisher 2016
Skype cho doanh nghiệp 2016
Microsoft Word 2016,
Microsoft Visio 2016,
Microsoft Project 2016

0 comments:

Post a Comment