Home » »

Bộ sưu tập gần 1,500 Styles tuyệt đẹp cho Proshow Producer 7.0 - Hướng dẫn thêm và sử dụng Style Proshow Producer 7.0 - Add Style vào Proshow Producer

Written By thu vien hubt on Monday, May 30, 2016 | 6:41 PM

Proshow Producer một trong những phần mềm tạo slideshow ảnh tuyệt vời. Mặc định sau khi cài Proshow Producer đã có một kho style và transtion cho bạn sử dụng, thế nhưng các designer của Proshowvn Producer lúc nào cũng dành nhiều thời gian cho công việc thiết kế để tao ra các style, các transtion đẹp cho mọi người sử dụng.

Hướng dẫn thêm Styles vào Proshow Producer: coming soon

0 comments:

Post a Comment