Home » »

[Sai lầm của con gái khi yêu] 1/ Nhận lời quá sớm 2/ Hi sinh quá nhiều 3/ Lệ thu...

Written By thu vien hubt on Friday, March 20, 2015 | 10:10 AM

[Sai lầm của con gái khi yêu]

1/ Nhận lời quá sớm

2/ Hi sinh quá nhiều

3/ Lệ thuộc vào tình yêu

4/ Tin vào lời hứa

5/ Nghĩ người ta sẽ thật lòng

6/ Tin rằng người ta sẽ giữ lời yêu mãi
0 comments:

Post a Comment