Home » »

Kinh hoàng thi thể cố gái bị lóc hết da mặt để người ta không nhận ra mặt :o :o...

Written By thu vien hubt on Wednesday, March 18, 2015 | 9:24 PM

Kinh hoàng thi thể cố gái bị lóc hết da mặt để người ta không nhận ra mặt :o :o

Lê Văn Luyện có là gì với thằng này... :(

Còn ác nhân hơn cả IS nữa :'(

Kinh hoàng thi thể cố gái bị lóc hết da mặt để người ta không nhận ra mặt :o :o Lê Văn Luyện có là gì với thằng này... :( Còn ác nhân hơn cả IS nữa :'(

baomoinhanhnhat.com

█▬█ █ ▀█▀

0 comments:

Post a Comment